چاپ بنر، چاپ ارزان، سفارش آنلاین چاپ، چاپ دیجیتال، چاپ 

کارت ویزیت

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

دستگاه چاپ افست  امکان چاپ انواع كارت ويزيت در دو ابعاد استاندارد( 9x6 و 4.5x8.5) را دارا می یاشد.این نوع کارت ویزیت دارای تنوع بسیار زیادی از لحاظ جنس کارت نسبت به چاپ دیجیتال ذارد. حداقل چاپ کارت ویزیت با این دستگاه 1000 عدد و تا حدود 15% می تواند با طرح واقعی اختلاف رنگ داشته باشد لازم به ذکر است این نوع کارت ویزیت نسبت به چاپ دیجیتال به صرفه تر و به  صورت مستطیل، دورگرد و یا قالب انتخابی طرح شما باشد. زمان چاپ این نوع کارت ویزیت نسبت به چاپ دیجیتال بیشتر است.

Untitled1 1

Untitled12 1

Untitled121