چاپ بنر، چاپ ارزان، سفارش آنلاین چاپ، چاپ دیجیتال، چاپ 

رول آپ

  • 9
  • 22
  • 23
  • 78
  • 82

در این سازه کار چاپی به صورت لوله‌شده درون سازه جای گرفته و در مدت زمان اندک قابلیت نصب دارد.  این ویژگی جابجایی و حمل و برپایی بسیارآسان سازه‌ی رول‌آپ را موجب میشود.

Untitled1 1

Untitled12 1

Untitled121